Това е предложение от хиляди родители и учители от страната, и ще постави в равностойност учениците и учителите в общините, чиито кметове не са издали подобна заповед.

МОН, в лицето на бившия министър акад. Денков, не можа да убеди българското общество, че учениците в България учат по-малко, а българските учители работят най-малко от европейските си колеги.

Подобно решение ще бъде в полза на това, учениците да имат възможност да останат по-дълго със своите родители, защото ваканциите на българските ученици през учебното време са безкрайно скромни.

 

Д-р Юлиян Петров – председател на СО „Подкрепа“