Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ заклеймява злонамерените действия на кибертерористите, които отправят виртуални заплахи, като отнемат основното право на образование на учениците и се опитват да всяват страх и ужас в национален мащаб.

Политиката за борба с фалшивите новини и тяхното негативно влияние върху образованието, възпитанието и крехката детска психика е основен приоритет на Синдикат „Образование“ и МОН.

В случаите с виртуалните заплахи, които наистина звучат ужасяващо, се цели по-скоро всяване на хаос в образователните институции, както и турбулентност в националната сигурност.

Синдикатът апелира категорично към директорите да спазват сега съществуващите планове за защита на образователните институции и да не проявяват творчество или някакъв вид лична преценка при тези ситуации.

Синдикат „Образование“, като анализира сега съществуващите протоколи, смята, че те са много неефективни и дори поставящи директорите и ръководствата пред труден избор.

МВР трябва незабавно да прецизира методиката и протоколите за действие и да изпълни задължението си да поема отговорност при евентуални заплахи, отправени към образователните институции.

При изготвяне на заповед за противодействие при терористична атака МВР трябва да вмени задължение и към родителите да поемат задължение веднага да осигурят грижи за децата, които ще бъдат извън училищната сграда, защото, очевидно, учителите няма да имат физическата възможност да сторят това.

Директорите на училища нямат необходимата професионална експертиза да поемат отговорност и ситуират регламент, също и да извършат преценка кой сигнал е фалшив и кой не.

Последният трябва да е изготвен и потвърден от МВР за всяка подобна ситуация.

Поделенията на МВР и сега се отнасят твърде скромно при охрана на живота и здравето на учениците в училище и училищни дворове.

Сигнали до Синдиката разказват как, дори и при биещи се пълнолетни ученици в училищни дворове, полицаи в патрулка не са се намесвали. Вероятно и за това липсва нарочен протокол в дирекциите „Полиция“.

Пропускателният режим в образователните институции също трябва да се унифицира и да не зависи от финансовото състояние или решението на директора.

Училищните дворове са следващият нерешен проблем в системата на образованието. Това, че някои общини нареждат на училищата да не заключват дворовете, за да се ползват от живеещите в квартала, създава опасност от заплаха за учениците. Освен това понякога се руши и уврежда училищната собственост. Директорите трябва да са задължени да оградят и заключват училища и детски градини заради по-добрия пропускателен режим и превенция от хулигански интервенции над ученици и учители.

Синдикат „Образование“ е категоричен, че няма опасност за изборния ден, който ще се извършва в училища, също и за учебната година.