Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ заклеймява злонамерените действия на кибертерористите, които отправят виртуални заплахи, като отнемат […]