Синдикалната секция на КТ „Подкрепа“ при „Мини открит въгледобив“ ЕАД – гр. Перник изпрати декларация до председателя на Народното събрание, до министър-председателя, до министерство на икономиката и енергетиката и до министерството на околната среда и водите, в която сигнализира за тревожната ситуация в Дружеството, където се налагат драстични мерки за съкращение на производствения план, както и числеността на персонала. Социалното напрежение е следствие от намаленото производство на ел. енергия в ТЕЦ „Бобов дол“, се казва в декларацията. „Пласментът на въглищата ни е ограничен. Смятаме, че е необходима бърза реакция за осигуряване пазар на ел. енергия от ТЕЦ „Бобов дол“ на най-високо ниво“.
„При забавянето му ще предприемем конкретни и твърди действия, за да защитим интересите на работещите в „Мини открит въгледобив“ ЕАД – Перник“, се казва още в декларацията.