ЕКП остава абсолютно ангажирана със задачата за създаване на една Европа, която да бъде едновременно повече […]
Синдикалната секция на КТ „Подкрепа“ при „Мини открит въгледобив“ ЕАД – гр. Перник изпрати декларация до […]
Европейският Икономически и социален комитет (ЕИСК) е създаден през 1957 г. с основна задача да осигури […]
Международната организация на труда (МОТ) е създадена през 1919 г., като част от Договора от Версай […]