КТ „Подкрепа“ представи резултатите от проведено социологическо проучване на социалния статус и доходите на хората с увреждания, в което се включиха 333 членове на национално представителните им организации.

Размерът на 83.5% от инвалидните пенсии е под линията на бедност за страната – 321 лв. Още по-драматичен е фактът, че 41% от всички хора с увреждания живеят само и единствено с тези доходи. Останалите имат и други източници на приходи – помощ от познати и роднини, пенсия за стаж и възраст, социални помощи и рядко плащания по граждански договори.

Хората с увреждания трудно успяват да покрият битовите си сметки, за което сочи и фактът, че 26% от тях са оставали без електричество, поради неплатени задължения към доставчиците. В допълнение, почти всеки трети не може да закупи необходимите за поддържане на нормален живот лекарства.

Могат ли да работят, вместо да получават инвалидни пенсии? Отговорите сочат, че огромна част от тях имат трудов стаж, цели 60% са работили повече от 5 години. Прави впечатление, че е по-висок делът на хората 46-64 г. с дългогодишен стаж – това са гражданите с увреждания, които са живели и работили в специализирани предприятия. Когато те бяха по-широко разпространени и устойчиви.

Нерядко срещана е и дискриминацията, при кандидатстване за свободно работно място. Работодателите масово отказват да наемат хора с увреждания, защото те не са способни да поемат задълженията, характерни за няколко различни позиции, каквато е стандартната практика. Освен това им се налага са взимат по-често болнични, да ходят на рехабилитация. Знанието за този вид дискриминация води до прикриване на заболяванията от страна на хората с увреждания, а нерядко те изобщо не се явяват на прегледи за ТЕЛК решения.

Официалните мотиви за въвеждане на експертиза на работоспособността и за реформа на медицинската експертиза са, че това ще даде възможност за трудова реализация на хората с увреждания. Всъщност нищо не доказва подобни твърдения. Да си представим човека с увреждания като човек, който е вързан с въже (инвалидна пенсия) и виси над пропаст. Управляващите настояват, че само трябва да отрежем въжето и човекът ще полети. Ще полети, но към пропастта.

Виж Социологическо проучване