КТ „Подкрепа“ представи резултатите от проведено социологическо проучване на социалния статус и доходите на хората с […]