На Световния ден по безопасност и здраве при работа – 28 април, всяка година се почита паметта на загиналите на работните си места работници.

Предотвратяването на злополуки и подобряването на безопасността и здравето при работа е важно не само за здравето на човека, за да се намалят болката и страданието на хората, но е от изключителна важност и за бизнеса и обществото като цяло.

Съюз на Жените на КТ „Подкрепа“ ви предоставя информация за злополуките на работните места през 2014 г. и изказва своята съпричастност и синдикална солидарност с пострадалите при трудови злополуки и професионални заболявания.

От 2 807 пострадали при трудови злополуки през 2014 г., загиналите са 118. От тях 8 са жени.

Прилагаме Справка за трудовите злополуки през 2014 г. за страната и по региони.