На Световния ден по безопасност и здраве при работа – 28 април, всяка година се почита […]