По време на пленарното заседание от 24 и 25 март 2009 г. Икономическият и социален комитет на Европа изрази съжалението си от факта, че Срещата на върха за заетостта, насрочена за месец май 2009 г., беше отменена.

Как може изобщо да си представим, че в такъв период, Съветът на ЕС е решил Срещата да не се състои? Не трябва ли точно по време на криза въпросите и проблемите по заетостта да бъдат в центъра на вниманието?

Европейският икономически и социален съвет изрази своето разорачование и обида от това необяснимо решение.

Икономическият и социален съвет на Европа очаква да бъдат взети незабавни мерки за разрешаване на проблема със загубата на работни места, като следствие от икономическата и финансова криза. Срещата на върха за заетостта е отлична възможност да се постигне политическо споразумение по следните въпроси:

Подобряване и подсилване на фондовете за приспособяване към глобализацията, което ще повиши професионалните умения и възможността за реинтеграция на пазара на труда;

Увеличаване на наличните ресурси в Европейския Социален Фонд с цел да се финансира обучението през целия живот, особено за по-уязвимите работници.

Без конкретни действия и подход, Европа на гражданите и работниците ще остане само една красива идея на хартия, но без реално покритие и реализация.

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) представлява различни икономически и социални групи от обществото. ЕИСК е институционално, консултативно тяло основано през 1957 г. с Договора от Рим. Неговата консултативна роля дава възможност на членовете му и организациите, които представлява, да участват при вземането на решения в Общността. Икономическият и социален комитет на Европа се състои от 344 членове, които са определени от Съвета на министрите.