По време на пленарното заседание от 24 и 25 март 2009 г. Икономическият и социален комитет […]