Резултати от Срещата на високо равнище:
– Предварително бяхме изпратили прессъобщение на ЕКП с нашата положителна нагласа.

– Бернадет Сегол (генерален секретар на ЕКП) зададе въпроса какво е било намерението на Комисията, когато се е насочила към постигане на растеж в Гърция.

– Бе поставен въпросът и за употреба на структурните фондове и възможността за включване на гръцките синдикати в програмата за въвеждане на инвестиции с цел разкриване на работни места.

– Президентът Барозо потвърди, че за Гърция има предвидени 5 милиарда евро (както и че цифрата 16 милиарда е неизползваната сума, предвидена за всички държави, получаващи подкрепа от структурните фондове).

– Проблемът е, че Гърция не разполага с нужния технически капацитет, за да може да използва тези средства и не би могла да покрие изискванията на фондовете и да реализира изисквания процент.

– Румъния също се намира в подобна ситуация; скоро Румъния ще се превърне в нетен вносител в ЕС, тъй като тя не е в състояние да усвои средствата, отпуснати на страната.

– Президентът Барозо спомена възможността значително да се намали изискваният процент, така че Гърция да може да се възползва от средствата.

– Ще бъде сформирана работна група, за да се изготви предварителен план.

– Бернадет Сегол заяви, че гръцките синдикати трябва да участват в проекти, финансирани от тези средства. Спомена, че би било важно да се започне изграждането отново на нещо конструктивно в сътрудничество със синдикатите. Те са отворени към включването им в проекти за разкриване на работни места.

– Г-н Барозо изрази някои негативни коментари относно факта, че двудневната стачка е била организирана и са блокирали летища, пристанища и други транспортни центрове именно в разгара на туристическия сезон.

– Бернадет Сегол заяви, че натискът, който се оказва в Гърция е много силен и че синдикалното ръководство е поставено на огромно напрежение. Стачката може да е била просто един от начините да се канализира този гняв.

– Барозо бе много добре настроен към идеята за участие на синдикатите. Той проведе консултации с представител на кабинета на Ласло Андор, който присъстваше. Накрая се стигна до заключението, че участието на синдикатите ще зависи от готовността и волята на гръцкото правителство.

– Барозо заяви, че той приветства идеята и че силно се съмнява премиерът Папандреу да има нещо против.

Бернадет Сегол постави въпросите, отнасящи се до изключително тревожната ситуация в Унгария и в други източно-европейски страни-членки на ЕС.

– В Унгария индустриалните структури биват нападани, а правото на стачка не се зачита.

– В Чешката република е въведена пълна програма за мащабна либерализация и не се провежда реален социален диалог. Синдикатите са готови да дискутират промените, но правителството от своя страна просто иска да продължава със своите планове за реформа без каквато и да била дискусия.

– Румъния също се намира в много трудна ситуация.

– Полша пък се бори с ниското заплащане и лошите условия на труд и на живот.

– Бернадет Сегол информира Барозо, че вече е разговаряла по тези въпроси с комисар Ласло Андор още сутринта по време на срещата им.

– Барозо очевидно е бил вече наясно и запознат с проблема, породен в Унгария.

– Той изказа предположението си, че трябва да се напише официално писмо до Комисар Андор, посредством което да се изиска действие по въпроса. Барозо заяви, че се надява полското председателство да работи по разрешаване на проблема.

– Барозо заяви, че желае Джон Монкс да разследва случая и да му докладва.
Бернадет Сегол информира Барозо за това каква е ситуацията по отношение на Директивата за работното време:
 BusinessEurope е отказала да провежда предварителни дискусии. Те искат да започнат преговорите незабавно.

 Бернадет Сегол трябва да постави въпроса на заседание на Управителния комитет на ЕКП, за да решат какво да правят (16 септември).

 Барозо каза, че ако се налага да ни изчакат, не могат да ни накарат на сила. Той изказа съмнението си дали някога ще види приключването на Директивата за работното време.

Бяха повдигнати и две други теми:
 Данъкът за облагане на финансовите транзакции (FTT): изявлението на Барозо, че FTT трябва да бъде част от собствените ресурси на ЕС, бе много зле прието от редица държави. Той получи писма от 6 държави-членки (Швеция, Франция, Германия, Холандия, Финландия, Великобритания), които се противопоставят на каквото и да е увеличение в бюджета на ЕС. Предложението за FTT ще бъде готово през месец октомври. Дискусията за разпределяне на FTT ще бъде проведена на по-късен етап.

 Препратка към бюджета на хранителни помощи: Бюджетът за хранителни помощи бе разпределен чрез бюджета на ОСП; употребата на тази бюджетна линия за хранителна помощ бе оспорена в Съда на Европейските общности от Германия. Комисията ще включи хранителни помощи в ревизирания бюджет за Европейския социален фонд (ЕСФ). ЕСФ се предвижда да достигне 85 млрд. евро, според договоренафинансова перспектива.

В заключение

– Барозо изказа голямата си благодарност, че ЕКП продължава да подкрепя Европейския проект, макар че в някои от случаите ЕКП са били доста критични. Бернадет Сегол заяви, че това със сигурност ще продължи да бъде техен приоритет, но и че трябва да бъде наясно с напрежението, съществуващо в голям брой от синдикатите, както и по отношение на това, че много от работещите са започнали да гледат на Европа като на отрицателна сила в ежедневния си живот. Генералният секретар на ЕКП каза, че ЕС трябва да отправи положителни и конкретни сигнали в посока на работещите хора. Спомена също и Директивата за командироване на работници и необходимостта да се обърне внимание на въпроса за равното третиране.

– Срещата продължи между 40 и 45 минути. Атмосферата бе спокойна и позитивна.