Резултати от Срещата на високо равнище: – Предварително бяхме изпратили прессъобщение на ЕКП с нашата положителна […]