На 09 ноември 2010 г. национално представителните синдикални организации КТ „Подкрепа“ и КНСБ ще проведат срещи в Парламента с ПГ на Коалиция за България от 15.00 часа и с ПГ на ДПС от 16.00 часа във връзка със започналите в Народното събрание дебати по Законопроекта за държавния бюджет на Р България за 2011 г., както и по Закона за изменение и допълнение на КСО. Срещите се провеждат с цел постигане на обществено-политически консенсус за реализиране на мерките от Националното споразумение за „Нова финансова стабилизация на ДОО и усъвършенстване на пенсионното законодателство“.