Становище на КТ „Подкрепа“ относно Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, №854-01-12, внесен от Корнелия Нинова, Цветан Цветанов и група народни представители ИЗТЕГЛИ

Становище на КТ „Подкрепа“ относно Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност ИЗТЕГЛИ

Становище на КТ „Подкрепа“ относно Проект на Постановление на МС за приемане на Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото  досие на работника или служителя ИЗТЕГЛИ