Становище на КТ „Подкрепа“ относно Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, №854-01-12, внесен […]