УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АДЕМОВ,

 

Позицията на КТ „Подкрепа“ относно нуждата от прогресивно данъчно облагане и стимулиране на семействата с деца остава неизменна при различни правителства през годините:

Прогресивно данъчно облагане се прилагаше в България до началото на 2008 г. До този момент лицата с по-високи доходи заплащаха относително по-високи данъци в сравнение с тези с по-ниски доходи. Макар любителите на „невидимата ръка на пазара“ все още да упорстват в оценката за ефектите от плоския данък, статистическите данни сочат еднозначно негативни резултати. Ръководни фигури от всички политически сили нееднократно са заявявали, че пропорционалният данък е несправедлив. За съжаление, забравят тези си позиции веднага след като поемат управлението.

Плоският данък не успя да постигне очакванията, с които Тройната коалиция го въведе: изсветляване на икономиката и прилив на чуждестранни инвестиции. Всъщност след това станахме свидетели на процеси на оттегляне на инвеститори. Чуждестранни компании стъпили вече на българска територия изместиха производствата си в съседни на нас държави. Не само това – според редица нобелови лауреати по икономика, плоското данъчно облагане освен причина за увеличаване на неравенствата е и част от дефектите, които пречат на съживяването на националните икономики. А дългосрочното му приложение води до все по-сериозно недофинансиране на обществените системи, като здравеопазване, образование, социално подпомагане и пр. Неслучайно през последните години задлъжнялостта на страната расте. Недофинансирането има две решения – още нови заеми за покриване на дефицит или прогресивно данъчно облагане. Включително увеличение на корпоративния данък.

КТ „Подкрепа“ беше против драстичното редуциране на данъчните ставки през 2008 г., още повече че то остави без никаква защита най-уязвимите работници и служители, като премахна и необлагаемия минимум – практика напълно недопустима в социална Европа. Тревожен знак беше даден и съвсем наскоро, когато беше премахнато данъчното облекчение за работещите бедни.

Синдикатът е категоричен, че прогресивното данъчно облагане е в интерес на работниците и служителите, особено на тези, които получават минимална работна заплата. Освобождаването на ниските доходи от данък гарантира увеличаване на потреблението, тъй като нискодоходните групи ще похарчат мигновено допълнителните средства. Поради това ефектът върху икономиката и националния бюджет ще бъде положителен.

По-голямата част от страните-членки на ЕС използват прогресивно подоходно облагане. То се прилага с цел по-справедливо разпределение на националното богатство. Само източноевропейските държави промениха генерално данъчните си режими, като така вместо да се доближат, се оттласнаха още повече от развитите държави от Западна Европа.

Според КТ „Подкрепа“ предложената промяна на данъчното облагане ще доведе до:

  • Събиране на повече средства в държавния бюджет.
  • Осигуряване на по-голям финансов ресурс за  образование, здравеопазване и социални услуги.
  • Ще допринесе за повишаване на качеството на публичните услуги.
  • Ще създаде възможност за изграждане на повече инфраструктурни обекти.
  • Ще гарантира по-висока социална  справедливост.
  • Намаляване на темпа на ръст на новите заеми, които има опасност да ни вкарат в дългова спирала.

Интересите на около 90% от работещите българи ще бъдат защитени при въвеждане на необлагаем минимум и прогресивно подоходно облагане.

КТ “Подкрепа“ изразява подкрепата си за внесения проект на Закон за изменение и допълнение на Закон за данъците върху доходите на физическите лица, внесен от Михаил Райков Миков и група народни представители. Когато политическата сила, която наложи плоското данъчно облагане, работи за неговото премахване, няма съмнение, че негативните резултати вече са достатъчно видими и е време грешката да се поправи.

 

 

С УВАЖЕНИЕ:

ИНЖ. ДИМИТЪР МАНОЛОВ

ПРЕЗИДЕНТ НА КТ „ПОДКРЕПА“

*Подписания документ може да откриете ТУК