КТ „Подкрепа“ е категорично „против“ отпадането на задължителното присъствие в състава на ТЕЛК на лекари с придобита специалност по профила на заболяването в предложения текст на чл. 3, ал. 4. Липсата на подобни специалисти не е аргумент за подобна промяна. Както не е възможно, поради недостиг на сърдечни хирурзи, кардиологична операция да се извърши и без такива лекари. Ако в България липсват медицински специалисти, то е поради дългогодишно водената политика на неглижиране на трудовите им възнаграждения. Решението на проблема се корени в подобряване на условията на труд и заплащането на специалистите, а не в премахването им от процеса въобще.

Не можем да се съгласим и с изразената в доклада на министъра на здравеопазването теза, че трудоустрояването на лицата, каквото е вменено в задължение на председателите на ТЕЛК, е извън обхвата на дейностите по осъществяване на медицинската експертиза. Смятаме, че именно председателите на ТЕЛК могат да преценят например дали човек с направени пет байпаса може да вдига и пренася тежки предмети.

Впрочем тревогите, свързани с реалните компетентности на служителите, са закъснели. Каква медицинска компетентност имат социалните работници, на които им бяха вменени още куп задължения, свързани с изготвянето на индивидуална оценка на хората с увреждания? И защо още Министерството на труда и социалната политика не ги е компенсирало за нарасналите отговорности?

Призоваваме също така Министерство на здравеопазването в официалните си доклади да се придържа към официалните факти и документи. „Публично обявените от компетентните разследващи органи или разследващи журналисти случаи на корупционни практики в ТЕЛК“, както е посочено в доклада на министър Ананиев, не са доказателства. Доказано беше само и единствено това, че лекарите от ТЕЛК Враца и Варна например не са извършили нарушения, въпреки показните публични акции в началото на годината.

Необосновано е въвеждането на усложнен механизъм за преосвидетелстване (чл. 56, ал. 3), с което се иска направление от личния/лекуващ лекар или протокол на ЛКК. След като веднъж това лице е освидетелствано, то вече има статут на лице с увреждане. Промените в правилника са мотивирани основно с облекчаване на процедурите за всички участващи страни, но очевидно изискването за направление от личен лекар води до необходимост от допълнително посещение на лекар, както и извършване на допълнителни разходи както за лицето, така и за НЗОК.

Подкрепяме въвеждането на електронна система за медицинските документи, които проследяват здравословното състояние на гражданите. Подкрепяме и отпадането на изискването за записване на болничните листа в лична амбулаторна карта. Оценяваме също факта, че са отразени някои бележки на национално представителните организации и специалистите по освидетелстване на хора с увреждания. В същото време подкрепяме становището, че нищо не налага спешната промяна на Правилника, особено с оглед на факта, че все още не е разработена единна методика за определяне  на вида и обема  на необходимите медицински консултации и диагностични изследвания за всяко заболяване.

КТ „Подкрепа“ смята, че хаотичните действия в областта на политиките за хора с увреждания вече доказаха, че имат огромен разрушителен потенциал. Все още не са поправени щетите, които нанесе миналогодишната промяна в Наредбата за медицинската експертиза, за което нашата организация сигнализира многократно.