Европейската конфедерация на профсъюзите, представляваща 45 милиона работещи от 90 национални синдиката в 38 европейски държави […]