КТ „Подкрепа“ няма значими несъгласия с така представения ни бюджет. Смятаме за неприемлив обаче подхода, при който в преходните и заключителни разпоредби на бюджета се правят значими промени в редица други закони, които засягат области като трансплантации, лечение в чужбина, медицински пособия, обществени поръчки, ТЕЛК, медицински одит и пр. Подобни реформи се планират и провеждат плавно, защото костват човешки животи. А нерядко засегнатите познават по-добре системата и нейните дефицити, отколкото висшите чиновници.

Част от промените засягат Център „Фонд за лечение на деца“. В тази връзка не открихме причината, поради която за лечение на деца в чужбина за 2019 г. е отделен бюджет от 12 млн. лв., докато изразходваните през 2017 г. средства, според отчета на Фонда, са приблизително 20,5 млн. лв. Надяваме се, че дефинициите на двете пера се различават и това няма да доведе до вълна от отхвърлени молби за належащо лечение на деца. И в момента благотворителните кампании в България за набиране на средства за животоспасяващи терапии са ужасяващо много. Има и случаи на злоупотреби, тъкмо поради слабото покритие от страна на държавата на нуждите на тежко болни възрастни и деца.

В допълнение напомняме, че е наложителна промяна в чл. 17 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, която регламентира отпускането на еднократни помощи за покриване на разходите за дневни и квартирни за лицата, получили разрешение за лечение в чужбина от Министерството на здравеопазването за сметка на бюджета му, техните придружители и донори. Към момента Център „Фонд за лечение на деца“ е второстепенен разпоредил със средства към министъра на здравеопазването. Със заличаването на фонда и поемането на неговите функции от НЗОК децата, които се лекуват в чужбина, вече не попадат в обхвата на тази разпоредба и ще бъдат лишени от жизненоважни средства за пребиваване в чужбина. А срокът на лечение при тежките случаи стига до една година. В този период придружителят няма как едновременно да се грижи за болен възрастен или дете и да работи в чужбина, за да плаща наеми, сметки, да издържа и себе си, и човекът, който се лекува. Дори сега, при пределно ясни текстове, отговорността се прехвърля между Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването. Водят се безкрайни дела. А някои хора не доживяват така необходимото им подпомагане.

КТ „Подкрепа“ настоява този пропуск да бъде попълнен, преди реформата да стане факт, за да не допуснем повече хора да страдат. Ако не можем да предотвратим настъпването на животозастрашаващи състояния, то можем да спестим допълнителните мъки и битовизми на семействата с тежко болни хора, което се случва и в момента.

Виж становището ТУК