КТ „Подкрепа“ изразява удовлетворението си от увеличаването на максималния осигурителен доход, благодарение на който данъчно-осигурителната ни […]
КТ „Подкрепа“ няма значими несъгласия с така представения ни бюджет. Смятаме за неприемлив обаче подхода, при […]