КТ „Подкрепа“ изразява удовлетворението си от увеличаването на максималния осигурителен доход, благодарение на който данъчно-осигурителната ни система дори не е плоска, а регресивна – отговорността към обществото намалява в относителна тежест с увеличаването на доходите. Макар направената стъпка да е твърде малка, тъй като заложената първоначално идея е той да бъде в размер на 10 пъти минималната работна заплата. Не 3000, а 5600 лв.

В този смисъл, категорично не приемаме идеите и предложенията за поредно замразяване ръста на максималния осигурителен доход и паралелно с това увеличението на максималната пенсия. Обръщаме внимание, че минималните осигурителни доходи на земеделските производители и тютонопроизводители заедно с това се увеличават с 60%. Това неизбежно води до извода, че тази мярка се въвежда именно за да освободи доходите на най-високодоходните групи и да осигури ресурс за изплащане на най-високите пенсии. Подобен подход  е абсурден, защото всъщност обръща в обратна посока принципа на солидарността – по-високо доходните да подпомагат по-нискодоходните.

В същото време отбелязваме, че минималните осигурителни доходи, които засягат правата на огромното мнозинство български граждани, за поредна година са замразени. В голямата си част МОД са на нивата на минималната работна заплата, което означава, че вече не изпълняват фунцията и целите, които формално преследват – изсветляване на икономиката. Нерешителността за налагане на административно увеличение е всъщност отказ от постъпления в осигурителните фондове, което от своя страна ще доведе до допълнително ограничаване на достъпа до обезщетения за безработица, временна нетрудоспособност, майчинство. И това са краткосрочните тежки моменти в живота на всеки работещ. Дългосрочно липсата на управленски кураж ще доведе до увеличение на броя на хората, които ще получават минимални и социални пенсии. А човешкият живот няма рестарт, с който тези пропуски да бъдат поправени.

В допълнение, примирението пред тригодишния бойкот на преговорите за МОД от страна на работодателските организации втвърдява нашата позиция относно преговорите за изработване на механизъм за приемане на минимална работна заплата. Показва ни, че всеки бойкот има потенциал да саботира национални усилия и преговори по всеки въпрос и убива в зародиш всякакви усилия за провеждане на добросъвестен социален диалог.

С тревога отбелязваме също, че:

  • Минималното дневно обезщетение за безработица остава на нивата от миналата година – едва 9 лв. на ден. Месечно това се равнява на около 180 лв., което е значително под линията на бедност в страната. По този начин осигурителната система всъщност гарантира крайна бедност на хора, които са се осигурявали за този риск и са правили вноски във фонд „Безработица“.
  • Замразени са и плащанията през втората година на майчинството – 380 лв. Основният проблем на България днес е демографската ситуация. С оглед създаване на допълнителни стимули за разрешаване на проблема с демографската криза е необходимо обезщетението за отглеждане на малко дете през втората година на майчинството да се изравни с МРЗ. Брутната МРЗ за 2019 г. ще бъде 560 лв., нетната около 435 лв. Подчертаваме, че това са средствата, с които следва да се издържат и дете, и майката, която е работила, правила е осигурителни плащания за майчинство и вероятно ще продължи да ги прави през остатъка от трудовия си живот. Финансовият натиск върху домакинския бюджет едва ли ще накара майката да се върне на работа, ако тя няма на кого да повери едногодишното си дете. Единствено обрича на тежки затруднения семейството, което все по-трудно ще взема решение да отгледа още едно дете.

Мерки срещу сивата икономика и неформалната заетост. Подкрепяме започналата през настоящата година кампания „Заплата в плик“, за каквато настояваме от години. Но намираме, че тя не се провежда активно. За да има реален резултат и да стигне до всеки български дом, е нужна реклама, обяснителни клипчета, дебати в национални медии. Както и обучение в училище за правата и интересите на работещите. Без цялостна кампания „Заплата в плик“ остава един непосещаван и непознаван от българското общество сайт, един булет в доклада за „реформи“ към Брюксел. Тук ще маркираме и някои други, неизползвани към момента възможности:

  • „Таен служител“ – по подобие на фирмената практика „таен клиент“, инспектор от ГИТ постъпва на работа в определена компания. Така на място се запознава с реалните условия на труд и заплащане там. КТ „Подкрепа“ направи точно такъв експеримент в обект на търговска верига през 2016 г. Реалността надскача всякакви представи за лошо отношение към работника и злоупотреби с неговите права и интереси. И това няма как да бъде установено от документална проверка, каквито в момента извършва Инспекцията по труда.

От тази година агент на ДАНС има право да се внедри в частна компания, без да уведомява собственика за това. Очевидно е, че сивата икономика у нас е толкова голяма, че заплашва устойчивостта на държавните финанси и осигурителното бъдеще на българина, поради което такъв подход е напълно оправдан.

  • Контрол на обявените и реални трудови възнаграждения. В НАП може да бъде създаден отдел, чиито служители да следят обявите за свободните работни места и след това да сравняват данните за платени данъци и осигуровки в агенцията от съответната компания. Значителните разминавания между обявени и отчетени параметри на договорите, особено в частта на трудовите възнаграждения, минимум са достатъчен аргумент за засилено внимание към този работодател.

 Разбира се, засилените мерки срещу сивата икономика изискват повече инспектори в ГИТ и НАП, които и към момента са твърде малко на брой. Но несъмнено възвращаемостта под формата на повишена събираемост на данъци и осигуровки ще компенсира нарасналите разходи за заплати в бюджетния сектор.

В допълнение, национално представителните работодателски организации би трябвало да привестват такива мерки, които биха минимизирали нелоялната конкуренция от страна на недобросъвестни собственици на фирми.

Реалната промяна изисква кураж и нестандартен подход към проблемите. КТ „Подкрепа“ се надява, че управленската воля за справяне със сивата икономика е достатъчна, за да напуснем първото място в ЕС по размер на укриване на данъци и осигуровки, тъй като от това зависи бъдещето на българския работник и на нацията като цяло.

Виж становището ТУК