КТ „Подкрепа“ подчертава, че Технологичното училище „Електронни системи“ – София, както и Националната професионална гимназия по компютърни технологии и системи – Правец, подготвят едни от най-търсените понастоящем професионалисти на трудовия пазар в България. В тях се обучават ученици, които са вдъхновени и амбицирани да се развиват в областта на IT технологиите.

IT специалистите, завършили тези училища, се обучават по специален учебен план, изготвен от Факултета по електронна техника и технологии към Техническия университет в София, след което той се одобрява от министъра на образованието. Уникалният учебен план, преподавателите от Техническия университет, възможностите за практика в компании от сектора, които чакат учениците буквално на вратата на учебното заведение, за да подпишат трудови договори с тях, са бъдещето, към което се стремим, за да работи икономиката и българските граждани да намират реализация в страната.

Двете училища са с 30-годишна успешна история. Учениците завършват средния курс на обучение с дипломна работа с научен ръководител и рецензент. Качеството на дипломните работи не се различава от тези в Техническия университет. В така мечтаната симбиоза с бизнеса тези училища изграждат ценни местни кадри, които продължават обучението си в ТУ. Според множество студенти и преподаватели, в някои аспекти нивото на преподаване и подготовка в ТУЕС надскача дори това в университета.

За удовлетворението на учениците категорично говори фактът, че е създадена Асоциация на завършилите ТУЕС, в която членуват над 800 възпитаници на учебното заведение. Немалка част от тях са основатели на успешни български компании, други са изпълнителни и оперативни директори в местни и международни IT компании. 20% от преподавателите в училището са го завършили. Интересът на бизнеса към обучението в ТУЕС се изразява в многобройните дългогодишни партньорства с учебното заведение – предоставено модерно оборудване, ученически стажове, съдействие за организиране на продължителни ученически състезания по програмиране, които се провеждат доброволно, поради високия интерес от страна на учениците и бизнеса.

КТ „Подкрепа“ заявява, че ТУЕС и Професионалната гимназия в Правец са еталон за връзка между училището, университета и бизнеса. Поради което подкрепя исканията на завършилите, на учениците и родителите, на преподавателите за:

  • Запазване на училището като част от структурата на Техническия университет – София и на достъпа до научните ресурси и материалната база на Университета;
  • Запазване на досегашната програма на обучение, започваща от 8. клас и включваща множество специализирани предмети;
  • Осигуряване на възможност настоящите преподаватели да продължат работата си в училището, в това число преподаватели от Техническия университет, преподаватели от ИТ компании и хора с практика в информационните и комуникационните технологии;
  • Запазване на привилегиите за прием на учениците от ТУЕС в ТУ-София;
  • Запазване на възможността за завършване на професионалното образование с дипломен проект;
  • Запазване на задължителната практика след 11. клас;
  • Запазване на академичната атмосфера и организация на работата в училището.

Преди по-малко от месец бяха направени промени в законодателството за внос на работници от трети държави, включително на цената на заобикаляне на дебатите в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Защото в България кадри нямало. Същевременно превръщаме едно професионално училище в обикновена гимназия. За да продължава да няма кадри и да внасяме евтини работници, които да правят дъмпинг на българските специалисти.

КТ „Подкрепа“ не може да скрие учудването си, че работещ в момента модел е подложен на образователни опити. Напомняме, че тъкмо IT специалистите бяха първите, за които беше отменен пазарния тест – грешна управленска стъпка, която дискриминира местните специалисти, като ги лишава от възможността да кандидатстват за свободните работни места. След като в Закона за училищното и предучилищното образование са предвидени изключения за училищата по изкуствата, спорт, както и за Американския колеж, няма никаква причина българските училища, които подготвят IT специалисти също да не бъдат изключение.

КТ „Подкрепа“ не може да остане равнодушна към закриването на възможността сами да подготвяме нужните за трудовия ни пазар кадри. Поради това се обръщаме към Министерството на образованието и Министерството на труда и социалната политика, от чиито преки действия и отговорности зависи бъдещето на гражданите, работниците и страната като цяло.

Виж становището ТУК