ЦПО към КТ „Подкрепа“ реализира обучение по ключова компетентност на тема „Работа в екип“ на 200 […]