УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ,

 Според проекта за актуализация на Закона за бюджета на ДОО за 2022 г., който ни беше изпратен след 17 ч. на 3 юни 2022 г., се увеличават разходите, но не и приходите от осигурителни вноски във фондовете на Националния осигурителен институт. КТ „Подкрепа“ безусловно подкрепя  увеличението на най-ниските пенсии в Европейския съюз. От друга страна, трябва дебело да подчертаем, че увеличение на изхода без увеличение на входа на НОИ води само до хронично нарастване на дефицита на осигурителния институт. В тази връзка, настояваме:

  • да бъдат увеличени минималните осигурителни доходи. От няколко години работодателските организации бойкотират процеса по договаряне на МОД, поради което огромната част от позициите са на нивото на минималната работна заплата. С други думи, механизмът, който трябваше да осветли икономиката, вече не работи. Масово квалифицирани работници и специалисти, техници и приложни специалисти, ръководители съвсем законно се осигуряват на МРЗ.
  • да бъде увеличен значително максималният осигурителен доход. Напомняме, че той беше въведен след поредица консултации с международни организации. Размерът му трябваше да бъде 10 пъти минималната работна заплата. Благодарение на многобройните отстъпки към бизнеса и заможните български граждани, днес максималният осигурителен доход е в размер на едва 4,8 пъти МРЗ.
  • още в началото на настоящия мандат имаше уверения, че ще бъдат предприети решителни стъпки към изсветляване на недекларирания труд. Работодателите не плащат осигуровки за работниците и служителите, чиито доходи не са на светло. Макар укриването на осигуровки да беше криминализирано преди 7 години, до момента не е известен нито един случай, в който работодател е осъден за подобно деяние. Обещанията, че ще бъде увеличен броят на инспекторите в ГИТ, останаха неизпълнени.

В допълнение, обръщаме внимание, че замразяването на максималния осигурителен доход е и в противоречие на заложения в §6 от Преходните и заключителните разпоредби на КСО принцип, който гласи, че максималната пенсия следва да бъде в размер на 40% от максималния осигурителен доход. За да не бъде нарушен за поредна година този принцип, следва или максималната пенсия да бъде намалена до 1360 лв., или максималният осигурителен доход да стане 5000 лв. от 1 юли 2022 г. и съответно 8500 лв. от 1 октомври 2022 г. КТ „Подкрепа“ намира второто решение за значително по-справедливо.

Ако не бъдат положени усилия за акумулиране на повече средства в осигурителната система, трансферът от държавния бюджет към бюджета на НОИ ще продължи да се увеличава, а това ще доведе до по-малко разполагаеми средства за всички останали обществени сектори – здравеопазване, образование, социални услуги, публичен транспорт и др.

По отношение на начина, по който ще бъдат направени пенсионните промени, трябва да подчертаем, че социалните партньори не бяха включени в процеса на обсъждане на възможните варианти. Проектът по никакъв начен не адресира и изкривяванията в системата, които бяха направени, за да се „облекчат“ частните пенсионни фондове за сметка на държавния солидарен пенсионен фонд.

Не на последно място обръщаме внимание, че разходите за персонал на НОИ изобщо не са променени. Това няма да даде възможност за никакво актуализиране на заплатите на служителите. Очевидно управляващите не знаят или не оценяват труда и отговорностите, които носят заетите там. Това беше и все още е една от натоварените администрации по време на пандемията от COVID-19. НОИ пое изплащането на добавките към пенсиите, вместо те да бъдат изплащани като социално подпомагане. Впоследствие се наложи спешно да преизчислят всички отпуснати пенсии в страната. Сега ще правят същото, за да неутрализират недостатъците на законовите инициативи, които влязоха в сила в края на 2021 г. Служителите на НОИ са професионалисти, които не могат да бъдат лесно заменени, защото притежават изключително специфични знания за пенсионната система.

КТ „Подкрепа“ настоява в Закона изменение и допълнение на Закона за бюджета държавното обществено осигуряване да се заложи увеличение с минимум 20% в перо „разходи за персонал”, или средства в размер на минимум 9,2 милиона лева общо за увеличение на възнагражденията на работниците и служителите в системата на НОИ. Обемът и интензитета на работа в системата на НОИ в последните две години е изключително сериозен, промените и предизвикателствата пред работниците и служителите са значителни и следва да получат подобаващо възнаграждение за отговорностите, които носят.