Двете предложения на Ръководството на „Мини Марица-Изток“ ЕАД не кореспондират със споразумението от 12.07.2011год.

С направените предложения Работодателят се опитва да узакони неизпълнението от негова страна на точка пет в споразумението за изпълнение на щатните разписания. Нарушават се Кодексът на труда и постигнати договорености в КТД на „Мини Марица-Изток“ЕАД.

Стачните комитети не приемат предложенията на Работодателя поради липсата на мотиви и разчети, те не изпълняват параметрите по исканията в Стачната декларация.

Стачните комитети заявяват, че предложенията на Работодателя са отказ за изпълнение на споразумението от 12.07.2011 година.