Двете предложения на Ръководството на „Мини Марица-Изток“ ЕАД не кореспондират със споразумението от 12.07.2011год. С направените […]