Днес, 11 януари 2024 г., стартираха преговорите за подписване на Колективен трудов договор 2024-2025 г. за детско и училищно здравеопазване с представители на Дирекция “Здравеопазване” от Столична община.
От страна на КТ “Подкрепа” участваха доц. Валери Апостолов, конфедерален секретар, и Росица Палешникова, председател на Медицинска федерация “Подкрепа”.