Днес, 11 януари 2024 г., стартираха преговорите за подписване на Колективен трудов договор 2024-2025 г. за […]
ДО Г-Н ВАСИЛ ТЕРЗИЕВ КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА      ИСКАНЕ от  Федерация на транспортните работници […]