На 21 февруари 2011 г. Общото събрание на председателите на Стачните комитети и синдикалните председатели на КТ „Подкрепа“ и КНСБ в „Транспорта“ взе решение за провеждане на национална едночасова предупредителна стачка на синдикалните структури в железниците в цялата страна на 10 март 2011 г. от 10 до 11.00 часа, която от 11 март 2011 г. от 8 до 16.00 часа да премине в безсрочна ефективна стачка.