ЕКП остава абсолютно ангажирана със задачата за създаване на една Европа, която да бъде едновременно повече Европа и по-добра Европа. Конгресът в Севилия представлява за ЕКП нов етап в нейното развитие към една по-силна, по-сплотена и по-влиятелна организация в полза на работниците от Европа и от целия свят. Да преминем в настъпление това ще изисква организация, която да е в състояние да критикува и мобилизира, но също така и да може да предлага, да преговаря и да действа. Укрепването на европейския синдикализъм и капацитета на ЕКП ще бъде в центъра на нашата задача да направим това настъпление ефикасно и продуктивно…