На 31 октомври 2022 г. се проведе Съвет за социално сътрудничество по транспорта в Столична община. От общината заявиха, че средства за увеличение на заплатите не могат да се осигурят.
Председателят на ФТР „Подкрепа“ Иван Кирилов изрази категоричното становище на работниците от „Столичен Автотранспорт “ ЕАД, „Метрополитен “ ЕАД, Столичен Електротранспорт“ ЕАД и „ЦГМ“ ЕАД за увеличение на работните заплати с 30% от 01.01.2023 г.
Съветът взе решение да бъде изпратено писмо до министерството на финансите с искане за отпускане на 65 млн. лв. целеви средства за увеличение с 30% на заплатите на работещите в общинските транспортни дружества.
Структурите на ФТР „Подкрепа“ остават в протестна и стачна готовност до постигане на целите си.