Днес Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП), други Европейски секторни и национални синдикални организации, както и 10,000 организации на гражданското общество отправят съвместно писмо, призоваващо държавните глави и финансовите министри на ЕС да спазят обещанието си и да одобрят въвеждането на данък върху финансовите транзакции (ДФТ) през месец юни 2016 г.

 

Десет от европейските страни-членки са на прага на сключване на историческото споразумение за въвеждане на данък върху финансовите транзакции, което от своя страна би могло да генерира милиарди приходи в момент, в който хората призовават към данъчна справедливост и се обявяват против съкращения в публичните услуги.

В писмото се лансира кампания, озаглавена „Сега е моментът!” (за повече информация относно кампанията можете да посетите: https://e-activist.com/ea-action/action?ea.client.id=1986&ea.campaign.id=50985). Неговата цел е да се окаже натиск над министрите на финансите с цел взимането на  решение относно въвеждане на  данък върху финансовите транзакции в Брюксел на 17 юни тази година.

Повече информация относно писмото можете да откриете тук:
https://www.etuc.org/documents/financial-transactions-tax-ftt-%E2%80%93-time-now#.Vzsu0vl95Mw  

            В резултат от изтичането на информация или т.нар. „Panama Pampers”, усилията за прочистване на финансовия сектор трябва да бъдат многократно увеличени и ускорени. В тази връзка данъкът върху финансовите транзакции представлява важен елемент от европейския подход относно този проблем. В допълнение към значителното повишаване на приходите за защита на работните места и обществените услуги в Европа, в помощ на борбата с бедността, епидемиите и климатичните промени в останалата част от света, въвеждането на ДФС ще предостави възможност на данъчните органи да придобият една  по-ясна картина относно собствеността и финансовите активи и ще спомогне борбата срещу измамите и други престъпления. Освен всичко това, въвеждането на ДФС би увеличило приходите, идващи именно от тези институции, които дават възможността за употреба на данъчни убежища: големите банки.

Времето е изключително подходящо за провеждане на исторически значими промени през месец юни 2016 г. ДФС е много популярен сред широката общественост и посредством неговото въвеждане ще се предостави ясна възможност за увеличаване благосъстоянието на европейските гражданите, както и да се поставят интересите на най-бедните прослойки по света над тези на финансовия сектор.

Основното послание е, че именно сега е настъпил най-подходящия момент за приемане на ДФС и от там произхожда името на кампанията, а именно „Сега е моментът!”.

Техническият анализ вече е завършен и сега се цели сключване на политическо споразумение. Всички се разочароваха, че не успя да се сключи подобно споразумение, спазвайки предходния краен срок, а именно – декември миналата година. Предприемането на положителен ход в тази посока ще изиграе ролята на определящ фактов и за цялостното бъдещо развитие на Европейския съюз.

 

 

Нека сами създаваме своята история – да реализираме

 въвеждането на ДФС сега!