Днес Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП), други Европейски секторни и национални синдикални организации, както и 10,000 […]