Уважаеми г-н Стоенчев,
Уведомяваме Ви, че тъй като не бе изпълнена постигнатата договореност по нашите искания, входирани под 1554/31.10.2012 г., а именно:
1.Неизплащане на дължимите трудови възнаграждения по т.1 до 30.11.2012 г., съгласно договореност от 20.11.2012 г.
2.Въпреки положените усилия за постигане на договорености по т.2 и т.3 /осигуряване на ритмично подаване на работа и осигуряване на подходящи условия на труд във връзка с настъпване на предстоящия зимен сезон/, такива не бяха постигнати.
На основание чл. 11, ал. 3 от ЗУКТС Ви уведомяваме, че по силата на решение на работниците и служителите ще предприемем ефективни стачни действия.
Стачката ще продължи от 13.12.2012 г. до подписване на стачно споразумение.

Стачката ще се ръководи от Стачен комитет в състав:
Председатели:
1.Иванка Атанасова Иванова
2.Димитър Атанасов Атанасов
Членове:
1.Мария Веселинова Лалова
2.Красимир Георгиев Цветков
3.Елена Христова Петрова
4.Нено Илинов Грънчаров
5.Любомир Иванов Донев
6.Лалка Дамянова Бичева
7.Николай Цветков Начев
8.Веселка Михайлова Киркова

За СС „Подкрепа“: Д. Атанасов – председател
За НзС КНСБ: инж. Ив. Иванов – председател