Уважаеми г-н Стоенчев, Уведомяваме Ви, че тъй като не бе изпълнена постигнатата договореност по нашите искания, […]
Уважаеми г-н Стоенчев, Уведомяваме Ви, че тъй като не бе изпълнена постигнатата договореност по нашите искания, […]