На 23 декември 2010 г. успешно приключи съвместен проект по Национален план за действие по заетостта 2010 – „Нова заетост – ключови умения за заетост“ на Конфедерация на труда „Подкрепа“, „Фондация на бизнеса за образование“ и „Тайгър клуб“.
В обучения бяха включени 1000 безработни младежи, регистрирани в 8 Регионални служби по заетост в 8 областни града на страната, в 21 Дирекции бюра по труда на територията на съответните 21 общини. Бе създаден и публикуван наръчник „Моята първа работа“.
Успешно завършиха обученията 973 младежи, от които към момента реализирани като заети лица са над 30% от тях или 294 младежи.