На 23 декември 2010 г. успешно приключи съвместен проект по Национален план за действие по заетостта […]