„Установяване на секторен социален диалог в България в областта на временната заетост“ е темата на кръглата маса, която се организира по инициатива на КТ „Подкрепа“ и ще премине под егидата на Европейската комисия, Главна дирекция „Заетост“ на 11 декември 2009 г. (петък) в х-л Бест Уестърн Сити Хотел (ул. „Стара планина“ 6).
Целта на кръглата маса е да помогне на социалните партньори да развият конструктивен и ползотворен социален диалог в сектора на агенциите за временна работа в България.
Срещата ще премине в два панела – европейски и български.
В европейската част участие ще вземат представители на Главна дирекция „Заетост“ на ЕК, на Европейската конфедерация на частните агенции по заетост (Eurociett) и на УНИ Европа (Европейска федерация на синдикатите в сектора на услугите и комуникациите). Целта на този панел е да повиши присъствието и вниманието на социалните партньори и да промотира познанията на ЕС в условията на вътрешния пазар и социалните задължения. Своите приветствия ще поднесат Елън Дърст (ГД „Заетост“, ЕК), Рейчъл Оуенс (УНИ Европа) и Денис Пенел (Eurociett). Темите, които ще се обсъждат в този панел са: 1. Представяне на Европейската директива за агенциите за временна заетост; 2. Как може социалният диалог да допринесе за по-добра организация и регулация на агенциите за временна работа: европейска перспектива и национални изследвания.
Българската част ще започне от 12.00 ч., когато своите приветствия ще поднесат Тотю Младенов (министър на труда и социалната политика), д-р Константин Тренчев (президент на КТ „Подкрепа“), д-р Желязко Христов (президент на КНСБ) и Божидар Данев (председател на БСК). Темите, които ще се дискутират в този панел са: 1. Частен сектор по заетост в България; 2. Как да подобрим функционирането на трудовия пазар в България: роля на социалния диалог и различните институции на трудовия пазар. В този панел участие ще вземат: Емил Димитров (конфедерален секретар на КТ „Подкрепа“), Пламен Димитров (вицепрезидент на КНСБ), Красимир Попов (заместник-министър на труда и социалната политика), Росица Стелиянова (изпълнителен директор на Агенцията по заетостта), Румяна Михайлова (директор на Изпълнителна Агенция Главна инспекция по труда).
Промотирането на проблемите, касаещи националния социален диалог в сектора на агенциите за временна работа, които ще се обсъждат в българския панел, е открито за журналисти.