„Установяване на секторен социален диалог в България в областта на временната заетост“ е темата на кръглата […]