На 12.03.2013 г. от 10.00 ч. в НДК, етаж 5, г-н Емил Димитров, конфедерален секретар и координатор на Национална мрежа Информационни бюра „Достоен труд“ към КТ „Подкрепа“ ще представи участието на Мрежата в „Национални дни на кариерата 2013 г.“
За трета поредна година КТ „Подкрепа“ чрез своята Национална мрежа от информационни бюра „Достоен труд“, ще вземе участие в поредицата форуми: „Национални дни на кариерата 2013 – Добра Кариера, Добър Живот“.
Президентът на КТ „Подкрепа“ д-р Константин Тренчев ще открие форума.
В рамките на кампанията експерти от Основните информационни бюра „Достоен труд“ към КТ „Подкрепа“ ще информират и консултират младите специалисти и студентите за възможностите за работа и стаж по схеми по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и Националния план за действие по заетостта 2013 г., в които може да се включат: как да си търсят работа, как да подготвят необходимите документи за кандидатстване, какви възможности за професионално развитие съществуват; за възможностите за продължаване на образованието и професионалното обучение; консултации за рисковете на работното място; за всичко, касаещо трудови и пенсионно-осигурителни права договори, документи, формуляри и защита.
Форумът е част от инициативите за създаване на благоприятна среда за развитието и запазването на младите специалисти в България.
Кампанията ще бъде представена със собствен щанд и в още 6 града: 18 март – Варна /Фестивален и конгресен център/; 20 март- Велико Търново /Великотърновски университет, V корпус/ ; 25 март Русе /Русенски университет/; 27 март Свищов /Стопанска академия „Д. А. Ценов“/; 1 април – Пловдив /Международен Пловдивски Панаир, Конгресен център/ и 3 април Бургас /Бургаски свободен университет/.
Дейността на Информационните бюра „Достоен труд“ към КТ „Подкрепа“ са част от Националната кампания „Подкрепа за Достоен труд“, която се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.