ЕКП приветства преразглеждането на Регламента относно производството по несъстоятелност. От съществено значение е да бъде повишена […]