На 25 март 2013 г. от 10.00 ч. в гр. Русе /Русенски университет „Ангел Кънчев“/, г-н Кирил Черкезов, председател на СРС „Подкрепа“ – Русе ще представи участието на Национална мрежа Информационни бюра „Достоен труд“ към КТ Подкрепа в „Национални дни на кариерата 2013 – Добра Кариера, Добър Живот“. За трета година КТ „Подкрепа“ участва във форума на Job Tiger за студентски стаж и кариера.

В рамките на кампанията експерти от Основно информационно бюро „Достоен труд“ – Русе, които ще информират и консултират младите специалисти и студентите, които желаят, за възможностите за работа и стаж по схеми по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и Националния план за действие по заетостта 2013 г.; ще ги запознават как да си търсят работа, как да подготвят необходимите документи за кандидатстване, какви възможности за професионално развитие съществуват; ще им разкриват възможностите за продължаване на образованието и професионалното обучение; ще ги консултират за рисковете на работното място; ще коментират всичко касаещо трудови и пенсионно-осигурителни права.

Форумът е част от инициативите за създаване на благоприятна среда за развитието и запазването на младите специалисти в България.

След откриването на Кампанията в София, Варна и Русе, тя ще бъде представена на: 1 април в Пловдив /Международен Пловдивски Панаир, Конгресен център/ и 3 април в Бургас /Бургаски свободен университет/.

Дейността на Информационните бюра „Достоен труд“ към КТ „Подкрепа“ са част от Националната кампания „Подкрепа за Достоен труд“, която се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.