На 25 март 2013 г. от 10.00 ч. в гр. Русе /Русенски университет „Ангел Кънчев“/, г-н […]