„Такива протести по конкретни поводи са организирани неведнъж в България. Българският закон обаче предвижда определен ред, по който да се случват нещата, а в гръцкия липсва такова нещо”, коментира лидерът на КТ „Подкрепа” Димитър Манолов.

ВЖ. ВИДЕО