През месец май т. г. в „Мобилтел“ ЕАД бе учредена синдикална структура към Федерация „Съобщения“ на КТ „Подкрепа“, с което бе сложено началото на социалното партньорство синдикати-работодател в дружеството.

На 13.09.2012 г. се проведе работна среща на президента на КТ „Подкрепа“ д-р Константин Тренчев и председателя на Федерация „Съобщения“ при КТ „Подкрепа“ г-н Пламен Дончев
с изпълнителния директор на „Мобилтел“ ЕАД г-н Андреас Майерхофер.
На срещата бе обсъдена социално-икономическата обстановка, нарастващото социално напрежение сред работещите в дружеството и бе предложен вариант за справяне с тези проблеми чрез социален диалог и партньорство на синдикатите с ръководството и отделните дирекции в „Мобилтел“ ЕАД.

Предстоят нови срещи на представители на двете страни – синдикати и работодател, за размяна на документи и поставяне началото на преговори за сключване на споразумения, касаещи дейността на новообразуваната синдикална организация в „Мобилтел“ ЕАД и изготвяне на колективен трудов договор в защита на работещите в дружеството.