Автор: Vasco Pedrina Vasco Pedrina е Национален Секретар на Швейцарската Конфедерация Unia, а също и вице-президент […]
През месец май т. г. в „Мобилтел“ ЕАД бе учредена синдикална структура към Федерация „Съобщения“ на […]