Коментирайки черния списък на данъчните убежища, одобрен от министрите на финансите на ЕС Катя Лето-Комюленен, заместник генерален секретар на ЕКП заяви:

„Всяко действие срещу избягването и укриването на данъци е добра новина, но ние ще продължим да настояваме за пълно разкриване във всички икономически дейности във всички страни без изключение. Също така ще изискваме общи данъчни правила и общи минимални ставки. Това, което беше договорено днес трябва да бъде последвано от по-нататъшни действия при последващите срещи на министрите на финансите. ЕС трябва да си подреди добре първо своята собствена къща, като се има предвид, че са налице множество добре документирани схеми за избягване на данъчно облагане в рамките на самия ЕС, както и в териториите извън ЕС, които принадлежат на държави-членки. ЕС трябва да допринася активно и към борбата с избягването на данъци чрез други режими. След случаите с LuxLeaks, с панамските документи и със скандалите, включващи Amazon, Apple и други компании, европейските граждани с право са недоволни от облагите, получавани от някои, в резултат от избягването на данъци. Избягването на данъци от многонационалните компании и от много богатите хора е подигравка с данъчното правосъдие, то поставя в условия на нелоялна конкуренция малките и средните предприятия, които ЕС иска да подкрепя. Най-общо казано – чрез избягване на данъчно облагане се подкопава системата за приходи, което е заплаха за обществените услуги и публичните инвестиции. Укриването на данъци е символ на неравенството и алчността и заплашва социалната структура на европейското общество.“