„Нуждата от младежките обединения“ е темата на специалното събитие, което КТ „Подкрепа“ организира на 06 юни 2011 г. от 15.30 ч. в Хотелски комплекс „Чайка“, гр. Враца.
Основната цел на форума е да се обсъдят въпросите, свързани с младежката безработица, гражданската активност сред младите хора, младежките сдружения като форма за справяне с индивидуализма и липсата на колективния дух и усещане за принадлежност, правото на избор и неговото упражняване като средство за постигане на желана промяна и резултати. Кампанията на КТ „Подкрепа“ насочва младежите и към конкретни институции, защитаващи техните интереси и предлагащи решения на проблемите им. Гостите на събитието ще имат възможност да задават своите въпроси в сферата на младежките дейности.
Информационно направление „Младежки дейности“ по проект „Подкрепа за Достоен труд“ работи на територията на цялата страна чрез централно бюро в гр. София, 5 основни бюра в Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Пловдив и Русе и 5 спомагателни към всяко основно. Експертите от направлението работят в сферата на информирането и консултирането по редица теми като: младежкото доброволчество, възможностите за стажуване и чиракуване, възможностите за обучение в страната и чужбина, първи стъпки след завършване на средното образование, гъвкавото работно време и младежката заетост, възможности за обмен и младежки инициативи и др.
Консултирането се извършва на място в Информационните бюра „Достоен труд“ или онлайн – чрез портала dostoentrud.podkrepa.org, а също така и при заявка от страна на бенефициентите на тяхното работно място в удобно за тях време.
Основната цел на направлението е да стимулира трудовата заетост сред младежите в страната чрез подобряване информираността им по широкия спектър на актуалните младежки проблеми и интереси.