„Нуждата от младежките обединения“ е темата на специалното събитие, което КТ „Подкрепа“ организира на 06 юни […]